"TEKNİK BİRİM"

TRAFİK GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN TEMEL YAPI TAŞI

Hüseyin Sevay

TRAFİKTE KAZASIZ YAŞAM DERNEĞİ

22 Temmuz 2014

ANA TEMA

DÜNYADAN ...

ÖZET

 • Tanımlar
 • KKTC'nin trafik güvenliği sorunu
 • Çözüm yaklaşımı: 4E
 • Dünya örnekleri
 • Teknik Birimin yapısı, çalışma biçimi, ilk adımı
 • Vizyon, Misyon & Hedefler

TRAFİK GÜVENLİĞİ

TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

VAHİM ÖTESİ TABLO (1/5)

VAHİM ÖTESİ TABLO (2/5)

 • 1975–19 Temmuz 2014:
 • 1995–2014 (20 yıl):
 • 2009–2014 (5 yıl):

VAHİM ÖTESİ TABLO (3/5)

VAHİM ÖTESİ TABLO (4a/5)

 • 100,000 nüfusa ölüm (2013):
  • KKTC (300,000): 16.3
  • Kıbrıs Cumhuriyeti (865,000): 5.1
  • İzlanda (320,000): 4.7
  • Malta (418,000): 4.1
  • Almanya (82 milyon): 4.1
  • Birleşik Krallık (62 milyon): 2.9
  • İsveç (9.5 milyon): 2.8
  • Avrupa Birliği (503 milyon): 5.2
  • ABD (313 milyon): 11.3

VAHİM ÖTESİ TABLO (4b/5)

 • 100,000 nüfusa ölüm (2012):
  • KKTC (300,000): 8.0
  • Kıbrıs Cumhuriyeti (865,000): 5.9
  • İzlanda (320,000): 2.8
  • Malta (416,000): 2.2
  • Almanya (82 milyon): 4.4
  • Birleşik Krallık (62 milyon): 2.8
  • İsveç (9.5 milyon): 3.1
  • Avrupa Birliği (503 milyon): 5.5
  • ABD (313 milyon): 10.7

VAHİM ÖTESİ TABLO (5/5)

İSVEÇ

 • http://www.thelocal.se/20131019/50890
  Speed cameras are estimated to save between 20 and 30 lives per year. Better roads, speed bumbs and more roundabout have also made a difference.
  Back in 1962, when there were 1.5 million cars on the road, a total of 1123 people were killed in road accidents. In 2012, when there were five million cars on the road, that figure had decreased to 285.
  Road safety experts have said they expect that figure to continue to decrease in the years to come with Tingvall indicating that by 2020 there could be 100 road deaths.
  "One can reach to zero serious accidents in a few decades. And you can get close to zero in other accidents as well also," said Anders Eugensson who works in the autonomous vehicle department of Volvo.

TRAFİKTE KAYIP BOYUTLARI

 • Ruhsal
 • Fiziksel
 • Ekonomik

BU ACI TABLOYA RAĞMEN ...

 • Acil eylem planları?
 • Stratejik trafik planlaması?
 • Vizyon, misyon, hedefler?
 • Raporlar, analizler, araştırmalar

ORGANİZASYON & PAYDAŞLAR

4E: TRAFİK GÜVENLİĞİ

ÇÖZÜM TEMELLERİ

 • Trafik mühendisliği bilimi
 • Eğitimli bir toplum
  • Okullarda trafik güvenliği eğitimi
  • Çağdaş sürüş eğitimi
  • Farkındalık eğitimi
 • Çağdaş denetim sistemi
  • Polis denetim sistemi
  • Ehliyet sistemi
  • Araç sigorta sistemi

DURMA MESAFELERİ (Kuru Zemin)

DURMA MESAFELERİ (Islak Zemin)

ÇÖZÜMLER ARACILIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKENLER

 • Yol kullanıcılarının davranış biçimi DEĞİŞİMİ, iç denetim gelişimi
 • Köklü zihniyet DEĞİŞİMİ
 • Caydırılıcılık, hesap verilebilirlik
 • Yüksek standartlarda altyapı
 • TOPLUMA HİZMET

SORUNLARIN ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

 • Her sorunun BİLİMSEL TANIMI
 • Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi
 • Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 • Değerlendirme ve çözüm seçimi
 • Uygulama, değerlendirme, takip

TEKNİK BİRİM TANIMI

 • BİLİMSEL çalışma yetisi
 • Trafik mühendisliği bilgisi
 • Trafik Güvenliği Komisyonuna çözüm alternatifleri sunma
 • Politikadan arındırılmış bir yapı
 • Takım ruhu ile çalışma

TEKNİK BİRİM YAPISI

 • Trafik mühendisliği eğitimi almış veya eğitilecek teknik eleman (2)
 • Trafik teknisyenliği vasfı taşıyan veya eğitilecek eleman (min. 5)
 • Sekreter (1)
 • Şöför (1)

TEKNİK BİRİM ÇALIŞMA BİÇİMİ

 • Veri toplama & detaylı analiz
 • Problemi bilimsel olarak tanımlama
 • Dünya standartlarına uygun çözümler yaratma (AASHTO, MUTCD, HDM, HCM, HSM, FHWA/ITE yayınları vb)
 • Standartların resmileştirilmesi

TEKNİK BİRİMİN İLK GÖREVİ

 • Ülke çapında bir trafik envanteri çıkarmak
 • Tüm trafik sorunlarının tanımlanması
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi
 • "En iyi" çözümlerin uygulanması

VİZYON, MİSYON, HEDEFLER (1/3)

 • Vizyon:
  Ülkemiz trafiğinde
  SIFIR ÖLÜM
  ve
  SIFIR CİDDİ YARALANMA
  ("Vizyon Sıfır", İsveç Parlamentosu, 1997)

VİZYON, MİSYON, HEDEFLER (2/3)

 • Misyon:
  Liderlik ortaya koyarak ülkemizin trafik sistemini daha güvenli hale getirmek (çarpışmaların azaltılması) için:
  • HAYAT KURTARICI önlemleri geliştirmek, değerlendirmek, ve uygulamak
  • Veriye dayalı kararların verilmesini ve BİLİMSEL metodların kullanılmasını sağlamak
  • Güvenlik kültürünü geliştirmek ve beslemek
  • Çok disiplinli ve birlikte çalışacak 4E'ye dayalı bir güvenlik anlayışını öne çıkarmak

VİZYON, MİSYON, HEDEFLER (3/3)

 • Hedefler:
  "Safe Roads for a Safer Future: A Joint Safety Strategic Plan, USDOT–FHWA (SSP)" isimli ABD kaynaklı raporda bahsedilen hedeflerin uygulanması

SSP (1/4)

SSP (2/4)

SSP (3/4)

SSP (4/4)

FARKINDALIK (1/7)

FARKINDALIK (2/7)

FARKINDALIK (3/7)

FARKINDALIK (4/7)

FARKINDALIK (5/7)

FARKINDALIK (6/7)

FARKINDALIK (7/7)

SONUÇ

Teşekkürler

😍